Wie is Horizon?

Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Flevoland. Wij zijn nauw verbonden met de Provincie Flevoland.

Missie

Wij zijn het kloppend hart in een winnend netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Wij zetten ons, professioneel en gepassioneerd, in om ondernemers te laten groeien en tegelijkertijd maatschappelijke opgaven te realiseren. Daarbij laten wij ons leiden door voorspoed voor de inwoners van Flevoland.

Visie

In Flevoland is het fijn werken, heerlijk wonen én fantastisch opgroeien. Flevoland biedt de ruimte om als ondernemer boven jezelf uit te stijgen. Het is een biotoop waar bedrijven floreren. Flevoland kenmerkt zich door korte lijnen en goede relaties tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden.