VanBoven

Het innovatieve bedrijf VanBoven richt zich op de software ontwikkeling voor de vertaling van de beelden in waardevolle data voor gebruikers. Hiermee neemt de voorspelbaarheid van de oogst toe en wordt verspilling tegen gegaan.

Terug