Bijeenkomst Kenniskamer Urk Maritime ‘Kansen voor scheepsbouw en visverwerking in Rusland’

2019-07-02 - ROC Friese Poort, Urk

De Russische visserijvloot bestaat uit zo’n 2000 schepen. Meer dan 80% van deze schepen zijn ouder dan hun geplande levensduur. Volgens het Russische Visserij Agentschap (RosRiyboLovstvo) heeft Rusland op korte termijn zo’n 400 nieuwe vissersschepen nodig. Rusland heeft echter slechts 40% van de kennis, technologie en capaciteit die nodig is om in die behoefte te voorzien. In de visverwerkingsindustrie is een soortgelijke situatie. Dit creëert kansen voor buitenlandse bedrijven!

Welke rol kunnen Nederlandse maritieme toeleveranciers spelen? Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen van de Russische markt? En wat zijn de stappen die genomen moeten worden om de kans op succes in Rusland zo groot mogelijk te maken met zo min mogelijk risico? Bedrijvenkring Urk, Vereniging van Visgroothandelaren Urk, Urk Maritime en Horizon nodigen u uit voor een inspirerende avond over concrete kansen voor uw bedrijf in Rusland!

Programma dinsdag 2 juli:

19.00 uur            Inloop met koffie
19.30 uur            Henk van den Boom (MARIN): 
                            Presentatie rapport ‘Fishery vessels in Russia’
20.15 uur            Jeroen Ketting (Lighthouse Management Group):
                           Zakendoen in Rusland
                           Toelichting op specificaties marktvraag
21.00 uur            Henk van den Boom en Jeroen Ketting
                           Gelegenheid voor vragen en discussie
21.30 uur            Diana van Veelen (Horizon)
                           Introductie programma ‘Internationalisering
                          
bedrijfsleven Flevoland’
21.40 uur            Afsluiting met een hapje en drankje

Meld u aan voor 14 juni bij André de Vries (info@urkmaritime.nl). Bij te weinig aanmeldingen kan de avond niet doorgaan.

Meer informatie? Klik HIER