Leren anno nu is anders. Nieuwe media, ELO´S (elektronische leeromgevingen), video, interactiviteit, het belang van verschillende leerstijlen, de stof tot je nemen op het moment dat het jou uitkomt; dit alles vraagt om een nieuwe aanpak die aansluit bij de wereld van de huidige student.

Places to learn heeft in samenwerking met het beroepenveld en onderwijsinstellingen een innovatief blended programma ontwikkeld.

Het Places to learn concept bestaat uit drie onlosmakelijke elementen:

  • Methodiek: Blended Learning
  • Professionals uit het bedrijfsleven ontwikkelen modules/keuzedelen die op dit moment aansluiten bij de vraag uit de markt. Vanwege het Blended aspect, kan er snel en adequaat gereageerd worden op deze vraag. Studenten krijgen op deze manier de meest actuele informatie omtrent bijvoorbeeld ondernemerschap, 3D printen en design, ICT etc. Bij veranderingen in de markt, kan het Blended keuzedeel zeer snel aangepast worden.
  • Tijdens bijeenkomsten op school of in een zakelijke omgeving, kunnen de studenten/deelnemers hun plannen, ideeën of vragen voorleggen aan ondernemers of professionals . Vervolgens kunnen zij hun resultaten definitief uploaden op de ELO (waar ook alle benodigd materiaal te vinden is).

Meer informatie: www.placestolearn.nl

Bekijk welke andere bedrijven gebruik maken van het Technofonds

Terug