Nieuws

CIRCO track voor betaalbare circulaire woningbouw in Flevoland

CIRCO track voor betaalbare circulaire woningbouw in Flevoland

Flevoland biedt – letterlijk - ruimte aan de woningopgave in Nederland. Circulariteit speelt bij deze gebiedsontwikkelingen een belangrijke rol en biedt daarmee kansen voor ondernemers (consortia) om hieraan bij te dragen. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen en nieuwe business modellen die niet alleen zorgen voor een betere balans tussen mens en natuur, maar ook bijdragen aan betaalbare en comfortabele woningen. Én het vraagt om samenwerking in de keten. Horizon Flevoland biedt middels deze CIRCO Track, Flevolandse ketenpartners in de bouw de mogelijkheid om samen circulaire business te ontwikkelen.

Lees meer

Intelligente software helpt efficiënter stapelen

Intelligente software helpt efficiënter stapelen

Pakketten en objecten van verschillende formaten efficiënt stapelen? Met de intelligente On-The-Fly mixed palletizer software die robots slimmer met flexibele situaties om kan laten gaan wordt dit een koud kunstje. Het innovatieve bedrijf Viroteq maakt dankbaar en efficiënt gebruik van de laatste machine vision en deep-learning technieken. Dankzij een fonds dat beheerd wordt door Horizon Flevoland, kan het bedrijf een prototype ontwikkelen. ‘Veel stapel- en verpakprocessen binnen de logistieke industrie worden nog steeds door mensen uitgevoerd, terwijl dit fysiek zeer zwaar en monotoon werk is. Door robots met onze software slimmer en flexibeler in te zetten, kunnen we deze processen automatiseren en hierbij tegelijk de efficiëntie van de stapeling verbeteren’, legt Evert van Galen, medeoprichter en CEO van 

Lees meer

Onderzoek gevolgen corona: Bijna twee derde van de Flevolandse ondernemers kampt met omzetverlies

Onderzoek gevolgen corona: Bijna twee derde van de Flevolandse ondernemers kampt met omzetverlies

Wegens corona heeft 64% van het Flevolandse bedrijfsleven te kampen met omzetverlies. Voor 39% zijn de problemen acuut, van hen vreest 9% voor het voortbestaan. Daar staat tegenover dat er ruim een derde (35%) van de ondernemers nu en in de toekomst weinig problemen verwacht. Dit blijkt uit de eerste meting van het Flevolandse ondernemerspanel, die de gevolgen van de coronacrisis bij ondernemers heeft gemeten. Het ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW, Provincie Flevoland, RWF/FlevolandWerkt!, MKB Nederland, Win4All en Horizon Flevoland.

Lees meer

Succesvolle lancering Logistiek Cluster Flevoland

Succesvolle lancering Logistiek Cluster Flevoland

Vandaag vond bij Windesheim in Almere de lancering plaats van het nieuwe Logistiek Cluster Flevoland. Dit is een initiatief van de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde, Hogeschool Windesheim, het ROC van Flevoland, Horizon Flevoland en Win4All – Economic Board Flevoland en wordt onder meer gesteund door organisaties zoals Lelystad Airport Businesspark en Werkbedrijf Lelystad. Logistieke hotspot Het Logistiek Cluster Flevoland brengt ondernemers, onderwijs en overheid bij elkaar om nadere invulling te geven aan de Logistieke Hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde. Deze eindigde dit jaar nog als derde op de lijst van logistieke toplocaties in Nederland. De initiatiefnemers willen de logistiek in de regio graag structureel versterken door invulling te geven aan de programmalijnen: Opleiden & Arbeidsmarkt, Innovatie & Business Development, Infrastructuur en Regionale Promotie/Logistieke Hotspot.

Lees meer

Branding Flevoland van start!

Branding Flevoland van start!

‘Laten zien dat we trots zijn op Flevoland’ Flevoland - Het verhaal van Flevoland verder uitdragen. Flevoland sterker en eenduidiger in de etalage zetten. Tal van partijen slaan – op initiatief van ‘Branding Flevoland’ - de handen ineen om dit te bereiken. Gedeputeerde Jop Fackeldey gaf woensdag 23 september het startsein voor de gebiedspromotie, waarbij ook het platform

Lees meer

Derde oogst van Nederlandse verse soja brengt lokale voorziening van eiwitrijke gewassen stap dichterbij

Derde oogst van Nederlandse verse soja brengt lokale voorziening van eiwitrijke gewassen stap dichterbij

'Voor het derde jaar op rij is het een groep Flevolandse telers gelukt om verse sojaboontjes te telen op Nederlandse bodem. Met deze oogst komt de lokale voorziening van eiwitrijke gewassen weer een stapje dichterbij. ‘Dutch Edamame’ worden ze genoemd, de verse frisgroene sojaboontjes uit de Flevopolder.De kleine boontjes zijn een graag geziene gezonde toevoeging in kleurrijke poké bowls of bij een Japanse maaltijd. De edamame die in Nederland te koop zijn, komen vaak uit Azië of Zuid-Amerika.

Lees meer

Dien je COL-aanvraag in voor 1 oktober

Dien je COL-aanvraag in voor 1 oktober

Ben jij startup, scale-up of innovatief mkb'er en heb je financiering nodig in verband met COVID-19? Dien dan snel je aanvraag voor een Corona-Overbruggingslening in. De regeling loopt nog tot 1 oktober. Voldoet je aanvraag aan de voorwaarden, dan ontvang je eind oktober bericht of je aanvraag toegekend wordt. Beoordelingscriteria die gelden voor uw aanvraag Is jouw bedrijf gevestigd in Flevoland, dan wordt jouw aanvraag door Horizon Flevoland beoordeeld. Bij een positieve beoordeling houden wij je aanvraag vast tot 1 oktober.

Lees meer

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn.

Lees meer

Aardevo werkt in Flevoland aan de aardappel van de toekomst

Aardevo werkt in Flevoland aan de aardappel van de toekomst

Aardappelveredelingsbedrijf Aardevo uit Nagele is een joint venture van KWS en J.R. Simplot, twee giganten uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie. Aardevo wil door middel van hybride veredeling nieuwe aardappelrassen creëren die de uitdagingen van de toekomst aankunnen.De veredelingstechnologie waar Aardevo mee werkt wordt al gebruikt voor andere gewassen, maar nog niet voor aardappelen.

Lees meer

Ondernemerspanel Flevoland

Ondernemerspanel Flevoland

Om snel en adequaat te reageren op de gevolgen van de coronacrisis is goede input nodig van ondernemers, die direct getroffen zijn. Daarom hebben VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Flevoland Werkt!, Horizon Flevoland, Win4All - Economic Board Flevoland en de Provincie Flevoland het initiatief genomen voor het coronacrisis ondernemerspanel Flevoland. Op dit moment komt er waarschijnlijk veel op je af. De coronacrisis levert je minder, of juist meer werk op. Wellicht komt het voortbestaan van je bedrijf in gevaar door problemen met liquiditeit door omzetdaling, heb je moeite met behouden van personeel, het in- of uitlenen van personeel of ervaar je strubbelingen met betrekking tot aanvragen en uitvoering van landelijke maatregelen.

Lees meer

Meer dan 600 startups en scale-ups krijgen Corona-overbruggingsfinanciering

Meer dan 600 startups en scale-ups krijgen Corona-overbruggingsfinanciering

Van 29 april tot 1 juli 2020 hebben meer dan 600 startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een Corona-OverbruggingsLening (COL) gekregen voor naar verwachting een totaalbedrag van 217 miljoen euro. Dat blijkt uit de tussentijdse rapportage van Techleap.nl die de COL-portal beheert en analyseert.  De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gesteld noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19. Een groot deel van de bedrijven die een COL kregen, zijn ondernemingen die zich al in een scale-up-fase bevinden en/of een investeerder aan boord hebben.

Lees meer

Hoogseizoen voor VanBoven

Hoogseizoen voor VanBoven

Voor het innovatieve bedrijf VanBoven, dat financiering ontving vanuit TMI Proof of Concept (POC) Fonds Flevoland dat Horizon Flevoland beheert, is de zomer de belangrijkste periode van het jaar. VanBoven ontwikkelt software op het gebied van landbouw om o.a. telers, distributeurs, verwerkende industrieën en agrarische dienstverleners inzicht te geven in de oogst. Door slimme dataverzameling kan niet alleen het ideale oogstmoment en -proces worden bepaald, maar wordt ook voorspeld wanneer en hoeveel er geoogst gaat worden.

Lees meer

Proof-of-Concept fase aangetoond voor Odd.Bot B.V.

Proof-of-Concept fase aangetoond voor Odd.Bot B.V.

Odd.Bot B.V. heeft recent de Proof-of-Concept fase aangetoond voor het TMI Proof of Concept (POC) Fonds Flevoland! Hier zijn wij als regionale ontwikkelingsmaatschappij natuurlijk erg trots op.Odd.

Lees meer

Staatssecretaris Mona Keijzer bevestigt ROM-status voor Horizon Flevoland

Staatssecretaris Mona Keijzer bevestigt ROM-status voor Horizon Flevoland

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de formele status van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Horizon Flevoland bevestigd met een jaarlijkse exploitatiesubsidie voor onder meer verduurzaming, digitalisering en internationalisering van het bedrijfsleven in Flevoland. Daarnaast stellen ministerie en provincie samen € 16 mln. – ieder € 8 mln. - financiering beschikbaar voor een nieuw Groeifonds bij Horizon Flevoland, die naar verwachting dit najaar beschikbaar zal zijn. Economische structuur versterken

Lees meer

Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland vernieuwd

Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland vernieuwd

Vanaf 30 juni is de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland vernieuwd. Met de nieuwe voucher Internationaal Ondernemen is er nu ook subsidie beschikbaar voor MKB-bedrijven met internationale ambities. Provincie Flevoland stelt hiervoor extra financiële middelen beschikbaar. Internationale groeiambities waarmakenSinds juli 2018 kunnen MKB-ers met groeiambities aankloppen bij Horizon Flevoland om gebruik te maken van de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland. Een voucher is een financiële tegemoetkoming voor MKB-ers om de onderneming verder te ontwikkelen, activiteiten uit te breiden om zo te groeien en de volgende stap te kunnen zetten.

Lees meer

Nieuwe voorwaarden COL 2.0 bekend; additionele €200 miljoen beschikbaar gesteld

Nieuwe voorwaarden COL 2.0 bekend; additionele €200 miljoen beschikbaar gesteld

Op 20 mei maakte het kabinet bekend €150 miljoen extra uit te trekken voor de Corona-OverbruggingsLening (COL). Een week later werd het budget met nog eens €50 miljoen opgehoogd en werd de aanvraagperiode verlengd tot 1 oktober. Om met het beschikbare budget zoveel mogelijk ondernemers te kunnen helpen is bekeken hoe de voorwaarden aangepast kunnen worden. Vandaag is er formeel akkoord gekomen vanuit Brussel op de vormgeving van de COL 2.0.

Lees meer

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen presenteren jaarresultaten 2019: Bouwen aan ecosystemen met impact

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen presenteren jaarresultaten 2019: Bouwen aan ecosystemen met impact

Den Haag 2 juli 2020 – Nieuwe energiebronnen, smaakmakende vleesvervangers, baanbrekende medicijnen, of waterdichte oplossingen voor cybersecurity. Het zijn de innovaties die de wereld van morgen nodig heeft. En die wíj ook nodig hebben om onze economie weer op peil te krijgen na de crisis. Innovatief ondernemerschap is essentieel voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Juist in moeilijke tijden.

Lees meer

Meerjaren strategie Horizon Flevoland

Meerjaren strategie Horizon Flevoland

Horizon Flevoland heeft voor de periode 2020-2025 een meerjaren strategie ontwikkeld. Deze strategie is ontwikkeld in nauwe afstemming met de belangrijkste stakeholders, en met als doel om de ondernemers in Flevoland beter te kunnen ondersteunen bij hun groeiplannen. Naast een uitvoerig uitgeschreven

Lees meer

Column: Wie ziet de ruimte en wie pakt hem?

Column: Wie ziet de ruimte en wie pakt hem?

Alle economische signalen staan op donkerrood en de vooruitzichten zijn belabberd. Voor veel ondernemers in Flevoland zijn dit zware tijden en de verwachting is dat met name bij ons mkb de grootste klappen nog moeten vallen. Wat betekent dat voor Flevoland. Wat betekent dat voor pioniers? Wat gaan we dóen? Allereerst moeten we alles op alles zetten om bedrijven te steunen die in de kern gezond zijn en het nu heel zwaar hebben. Zo zet Horizon Flevoland alles op alles om een noodregeling van het Rijk uit te voeren, de Corona OverbruggingsLening (COL).

Lees meer

Eddy Bonthuis van Kjenning: ‘Wendbaarheid in crisistijd’

Eddy Bonthuis van Kjenning: ‘Wendbaarheid in crisistijd’

Eddy Bonthuis van Kjenning: ‘Wendbaarheid in crisistijd’ Eddy Bonthuis werkte al een aantal jaar bij het Lelystadse bedrijf Kjenning toen hij de leiding overnam als directeur. Het was tijd voor de volgende stap zodat Kjenning door kon blijven ontwikkelen. Om die stap haalbaarder te maken schakelde hij een externe partij in met behulp van de Voucherregeling Flevoland. Kjenning biedt opleidingen en trainingen voor medewerkers van woningcorporaties en vastgoedinstellingen. De opleidingen en trainingen variëren van communicatie, persoonlijke ontwikkeling en ICT tot management, financiën en vastgoed.

Lees meer
Getoond 41–60 van 104123456