MKB Fonds Flevoland

Je bent een ambitieuze ondernemer en je wil je bedrijf (verder) laten groeien. Met eigen én vreemd vermogen. Je bent nu op zoek naar risicokapitaal waarmee je je groei ambities kunt waarmaken en ondervindt moeilijkheden bij het aantrekken van financiering uit de markt. Ben je in Flevoland gevestigd of wil je je hier vestigen? Dan kan MKB Fonds Flevoland voor jou interessant zijn.

MKB Fonds Flevoland

MKB Fonds Flevoland verstrekt risicodragend kapitaal aan ambitieuze Flevolandse ondernemers die (verder) willen groeien. In eerste instantie tot een bedrag van maximaal € 300.000. Een bedrag dat in een later stadium verhoogd kan worden tot € 500.000. Financieringen die vanuit MKB Fonds Flevoland worden verstrekt bestaan doorgaans uit een combinatie van aandelenkapitaal en een lening.

Meer dan alleen kapitaal

MKB Fonds Flevoland biedt meer dan alleen kapitaal.  Ons netwerk is uitgebreid en stellen wij graag ter beschikking aan de door ons gefinancierde bedrijven. Verder delen we onze kennis en denken we met je mee. Kritisch maar opbouwend.

Vertrouwelijkheid

MKB Fonds Flevoland, beheerd door Horizon Flevoland, is lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en is daarmee gehouden aan de NVP gedragscode. In deze gedragscode is vastgelegd vanuit welke principes wij als lid van de NVP werken en waarvoor wij staan. Deze code is gebaseerd op vijf algemene principes die door ons onderschreven worden en leidend zijn in ons dagelijks handelen; handelt maatschappelijk bewust, heeft en lange investeringshorizon, communiceert open, respecteert vertrouwelijkheid en houdt zich aan de regels.

Aanvraag indienen?

Spreekt dit je aan? Neem dan gerust contact met ons op. Wil je direct een aanvraag indienen? Om je aanvraag in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag het bijbehorende businessplan/ondernemersplan inclusief financiële gegevens (denk aan begroting, meerjarenprognose, financieringsbehoefte). Dat geeft ons de gelegenheid ons te verdiepen in je bedrijf en in je plannen en te beoordelen of er voldoende aanknopingspunten zijn voor een kennismakingsgesprek.

Investeringsproces

MKB Fonds Flevoland helpt ondernemers aan risicokapitaal waarmee zij hun ambitie om (verder) te groeien kunnen waarmaken.

Portfolio MKB Fonds

Bekijk hier in welke bedrijven het MKB Fonds geïnvesteerd heeft

Black Box Logistics – Almere

Black Box Logistics B.V. (hierna: BBL). BBL is een full-service logistieke dienstverlener die zich met haar diensten nadrukkelijk richt op het kleine ...

Lees meer

FleXentral – Almere

FleXentral is een internet gebaseerd platform waarmee organisaties hun flexibele arbeidschil / arbeidspool volledig kunnen beheren. Met FleXentral wor...

Lees meer

Stoov - Zeewolde

Stoov is een bedrijf dat kussens met infraroodverwarming ontwerpt en produceert. Niet op een ouderwetse manier, integendeel. De ontwerpen zijn innovat...

Lees meer

MKB Fonds Flevoland is een besloten vennootschap met haar vestigingszetel in Lelystad. De aandeelhouders van het fonds zijn Horizon BV en de Coöperatieve Rabobank U.A. Het bestuur en fondsbeheer is in handen van Horizon BV.