Investeringscommissies fondsen - Horizon Flevoland

Investeringscommissies fondsen

Voor de beoordeling van financieringsaanvragen voor de verschillende fondsen zijn investeringscommissies ingesteld.

Horizon kent drie investeringscommissies:
• Investeringscommissie voor Technofonds Flevoland, MKB Fonds Flevoland en De Aanjager
• Investeringscommissie TMI Proof of Concept Fonds Flevoland
• Investeringscommissie Groeifonds Flevoland

Leden Investeringscommissies:

Tom Stefels
• Investeringscommissie Technofonds Flevoland, MKB Fonds Flevoland en De Aanjager
• Investeringscommissie TMI Proof of Concept Fonds Flevoland
• Investeringscommissie Groeifonds Flevoland (voorzitter)

Nevenfuncties:
• Partner bij BeaconPartners BV.
• Lid RvT van de Stichting Liniebreed Ondernemen
• Adviseur bij Stabican BV.
• Aandeelhouder en bestuurder Tri-Q


Marcia Richardson
• Investeringscommissie Technofonds Flevoland, MKB Fonds Flevoland en De Aanjager
• Investeringscommissie TMI Proof of Concept Fonds Flevoland
• Investeringscommissie Groeifonds Flevoland (plaatsvervangend voorzitter)

Nevenfuncties:
• Voorzitter Vereniging Flevolandse Zakenvrouwen
• Cofounder Leadinglean en Meerwaarde Makers


Menno Reinders
• Lid Investeringscommissie Technofonds Flevoland, MKB Fonds Flevoland en De Aanjager
• Lid Investeringscommissie TMI Proof of Concept Fonds Flevoland
• Investeringscommissie Groeifonds Flevoland

Nevenfuncties:
• Voorzitter van de RvC van Start Green Consumer Product Fund BV.


Pieter Brouwer
• Plaatsvervangend lid Investeringscommissie Technofonds Flevoland, MKB Fonds Flevoland en De Aanjager
• Plaatsvervangend lid Investeringscommissie TMI Proof of Concept Fonds Flevoland

Nevenfuncties:
• Eigenaar Clag BV.