Aanvraagformulier – financiering Technofonds

    Om je aanvraag in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag het bijbehorende businessplan/ondernemersplan inclusief financiële gegevens (denk aan begroting, meerjarenprognose, financieringsbehoefte).